Eén niveau terug door Systeem van wetenschap 3. Geest (wetenschap van de mens) Een niveau verder naar Subjectieve geest (wetenschap van de innerlijke mens) Een niveau verder naar Objectieve geest (wetenschap van het interpersoonlijke) Een niveau verder naar Absolute Geest (kennis van het goddelijke) Subjectieve geest (wetenschap van de innerlijke mens) Subjectieve geest (wetenschap van de innerlijke mens) 3.1. Subjectieve geest (wetenschap van de innerlijke mens) Een niveau verder naar Ziel (antropologie) Een niveau verder naar Bewustzijn (fenomenologie) Een niveau verder naar Psychologie (het kennen van de geest) Eén niveau terug door Subjectieve geest (wetenschap van de innerlijke mens) 3.1.1. Ziel 3.1.1.1. Natuurlijke ziel 3.1.1.2. Voelende ziel 3.1.1.3. Echte ziel Een niveau verder naar Natuurlijke ziel (algemeen) Een niveau verder naar Voelende ziel Een niveau verder naar Echte ziel (vrije inlijving) Eén niveau terug door Subjectieve geest (wetenschap van de innerlijke mens) 3.1.2. Bewustzijn 3.1.2.1. Bewustzijn als zodanig 3.1.2.2. Zelfbewustzijn 3.1.2.3. Rationaliteit Een niveau verder naar Bewustzijn als zodanig Een niveau verder naar Zelfbewustzijn (bewustzijn van zichzelf) Een niveau verder naar Rationaliteit (Vernunft) Eén niveau terug door Subjectieve geest (wetenschap van de innerlijke mens) 3.1.3. Psychologie 3.1.3.1. Intelligentie 3.1.3.2. Wil 3.1.3.3. Vrije Geest Een niveau verder naar Intelligentie (theoretische geest) Een niveau verder naar Wil (praktische geest) Een niveau verder naar Vrije Geest Objectieve geest (wetenschap van het interpersoonlijke) Objectieve geest (wetenschap van het interpersoonlijke) 3.2. Objectieve geest (wetenschap van het interpersoonlijke) Een niveau verder naar Wet (dwang) Een niveau verder naar Moraal (zelfbeschikking) Een niveau verder naar Ethisch leven (menselijke gemeenschap) Eén niveau terug door Objectieve geest (wetenschap van het interpersoonlijke) 3.2.1. Wet (dwang) 3.2.1.1. Eigendom 3.2.1.2. Contract 3.2.1.3. Wettelijk onrecht Een niveau verder naar Eigendom Een niveau verder naar Contract Een niveau verder naar Wettelijk onrecht Eén niveau terug door Objectieve geest (wetenschap van het interpersoonlijke) 3.2.2. Moraal 3.2.2.1. Actie 3.2.2.2. Verantwoordelijkheid 3.2.2.3. Het goede Een niveau verder naar Actie (intentie en schuld) Een niveau verder naar Verantwoordelijkheid (intentie en goed) Een niveau verder naar Het goede (einddoel) Eén niveau terug door Objectieve geest (wetenschap van het interpersoonlijke) 3.2.3. Ethisch leven 3.2.3.1. Familie 3.2.3.2. Bedrijf 3.2.3.3. Geef aan Een niveau verder naar Familie Een niveau verder naar Bedrijf Een niveau verder naar Geef aan Absolute Geest (kennis van het goddelijke) Absolute Geest (kennis van het goddelijke) 3.3. Absolute Geest (kennis van het goddelijke) Een niveau verder naar Kunst (kijken naar de waarheid, esthetiek) Een niveau verder naar Religie (Voorstelling van de waarheid, theologie) Een niveau verder naar Filosofie (de waarheid begrijpen) Eén niveau terug door Absolute Geest (kennis van het goddelijke) 3.3.1. Kunst 3.3.1.1. Het ideale 3.3.1.2. Kunstvormen 3.3.1.3. Individuele kunst Een niveau verder naar Het ideale (het mooie) Een niveau verder naar Kunstvormen Een niveau verder naar Individuele kunst Eén niveau terug door Absolute Geest (kennis van het goddelijke) 3.3.2. Religie 3.3.2.1. Concept van religie 3.3.2.2. Eindige religies 3.3.2.3. Christendom Een niveau verder naar Concept van religie Een niveau verder naar Eindige religies (bepaalde religies) Een niveau verder naar Christendom (absolute religies) Eén niveau terug door Absolute Geest (kennis van het goddelijke) 3.3.3. Filosofie 3.3.3.1. Filosofie van de oudheid 3.3.3.2. Filosofie van de Middeleeuwen 3.3.3.3. Filosofie van de moderne tijd Een niveau verder naar Filosofie van de oudheid (kennis van het idee) Een niveau verder naar Filosofie van de Middeleeuwen Een niveau verder naar Filosofie van de moderne tijd (het idee kennen)

nl.hegel.net

Geest (wetenschap van de mens)

Bijdragen

Hegel-teksten aan het Hegel-teksten aan het

  • §127 Nürnberger Schülerenzyklopädie [de]
  • §377 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften [de]

zie ook