Eén niveau terug door Hegel (absoluut idealisme) en nieuwere filosofie Systeem van wetenschap Een niveau verder naar Logica (denkwetenschap) Een niveau verder naar Natuur (wetenschap van de materie) Een niveau verder naar Geest (wetenschap van de mens) Logica (denkwetenschap) Logica (denkwetenschap) 1. Logica (denkwetenschap) Een niveau verder naar Zijn (directheid, ontologie) Een niveau verder naar Wezen/essentie (bemiddeling, reflectie, metafysica) Een niveau verder naar Concept (zelfbemiddeling, klassieke logica, epistemologie) Eén niveau terug door Logica (denkwetenschap) 1.1. Zijn 1.1.1. Bepaling 1.1.2. Grootte 1.1.3. Maatregel Een niveau verder naar Bepaling (kwaliteit) Een niveau verder naar Grootte (hoeveelheid) Een niveau verder naar Maatregel (kwalitatieve hoeveelheid) Eén niveau terug door Logica (denkwetenschap) 1.2. Wezen / essentie 1.2.1. Reflectie van het wezen op zich 1.2.2. Verschijning 1.2.3. Realiteit Een niveau verder naar Reflectie van het wezen op zich Een niveau verder naar Verschijning (bestaan van het wezen) Een niveau verder naar Realiteit (schijnbare essentie) Eén niveau terug door Logica (denkwetenschap) 1.3. Concept 1.3.1. Subjectiviteit 1.3.2. Objectiviteit 1.3.3. Het idee Een niveau verder naar Subjectiviteit (formeel concept) Een niveau verder naar Objectiviteit (reële term) Een niveau verder naar Het idee (adequate term, doel op zich) Natuur (wetenschap van de materie) Natuur (wetenschap van de materie) 2. Natuur (wetenschap van de materie) Een niveau verder naar Mechanica Een niveau verder naar Fysica Een niveau verder naar Organisch Eén niveau terug door Natuur (wetenschap van de materie) 2.1. Mechanica 2.1.1. Abstracte scheiding 2.1.2. Eindige mechanica 2.1.3. Hemelmechanica Een niveau verder naar Abstracte scheiding (immaterieel karakter) Een niveau verder naar Eindige mechanica (materie en beweging) Een niveau verder naar Hemelmechanica (oneindige beweging, astronomie) Eén niveau terug door Natuur (wetenschap van de materie) 2.2. Fysica 2.2.1. Algemene lichamelijkheden 2.2.2. Bijzonderheden 2.2.3. Fysiek lichaam Een niveau verder naar Algemene lichamelijkheden Een niveau verder naar Bijzonderheden (bijzondere eigenheid) Een niveau verder naar Fysiek lichaam (enkelvoudige individualiteit) Eén niveau terug door Natuur (wetenschap van de materie) 2.3. Organisch 2.3.1. De aarde 2.3.2. Plantaardig leven 2.3.3. Dierlijk leven Een niveau verder naar De aarde (geologie) Een niveau verder naar Plantaardig leven (biologie van de groente) Een niveau verder naar Dierlijk leven (biologie van het dier) Geest (wetenschap van de mens) Geest (wetenschap van de mens) 3. Geest (wetenschap van de mens) Een niveau verder naar Subjectieve geest (wetenschap van de innerlijke mens) Een niveau verder naar Objectieve geest (wetenschap van het interpersoonlijke) Een niveau verder naar Absolute Geest (kennis van het goddelijke) Eén niveau terug door Geest (wetenschap van de mens) 3.1. Subjectieve geest 3.1.1. Ziel 3.1.2. Bewustzijn 3.1.3. Psychologie Een niveau verder naar Ziel (antropologie) Een niveau verder naar Bewustzijn (fenomenologie) Een niveau verder naar Psychologie (het kennen van de geest) Eén niveau terug door Geest (wetenschap van de mens) 3.2. Objectieve geest 3.2.1. Wet (dwang) 3.2.2. Moraal 3.2.3. Ethisch leven Een niveau verder naar Wet (dwang) Een niveau verder naar Moraal (zelfbeschikking) Een niveau verder naar Ethisch leven (menselijke gemeenschap) Eén niveau terug door Geest (wetenschap van de mens) 3.3. Absolute Geest 3.3.1. Kunst 3.3.2. Religie 3.3.3. Filosofie Een niveau verder naar Kunst (kijken naar de waarheid, esthetiek) Een niveau verder naar Religie (Voorstelling van de waarheid, theologie) Een niveau verder naar Filosofie (de waarheid begrijpen)

nl.hegel.net

Systeem van wetenschap

Bijdragen

Hegel-teksten aan het Hegel-teksten aan het

  • §1 Nürnberger Schülerenzyklopädie [de]
  • §1 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften [de]

zie ook